Vyhledávání

Kontakt

PEDIATRIE AVE s.r.o.

MUDr. Alena Matrasová
U Lékárny 316,
Odolena Voda

DS yj2xcav

283 971 082

a.matrasova@seznam.cz

Důležité kontakty

Záchranná služba    155

Lékařská služba první pomoci (LSPP) pro děti i dospělé se nachází
ve zrekonstruovaných prostorech přízemí budovy č. 2. Jde o zařízení Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP), kde služby ošetřujícího personálu zajišťuje Nemocnice Na Bulovce.
Dětská pohotovost je v provozu každý všední den 16 - 06 hod.
O sobotách, nedělích a svátcích pak nepřetržitě.
telefon:
  283 842 224

Všeobecnou denní ambulanci pro děti najdete na Pediatrickém oddělení Nemocnice Na Bulovce v budově č. 15, ve 4. patře.

Vchod na dětskou pohotovost  není hlavní bránou, ale z boční ulice.


Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2 , www.tis-cz.cz,
V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami,
volejte nepřetržitou službu tel.: 224 919 293,  224 915 402. 
Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu.

Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842

Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - Klinika anesteziologie
a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355

Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431