Vyhledávání

Kontakt

MUDr. Alena Matrasová

U Lékárny 316,
Odolena Voda

283 971 082

a.matrasova@seznam.cz

POTVRZENÍ o zdravotní způsobilosti:
na školu v přírodě, letní tábor, plavání nebo lyžařský kurz

  • cena 200,- Kč
  • není třeba vyšetření dítěte
  • formulář ideálně donést kdykoli v ordinačních hodinách - vyplníme buď na počkání, v případě většího počtu pacientů v čekárně
    do druhého dne
  • je možné předem zatelefonovat a domluvit pouze vyzvednutí již hotového Potvrzení – formulář máme v počítači, vy tedy předem nemusíte nic vyplňovat .

    Posudek_o_zdravotní_způsobilosti_dítěte_373_2011.doc - formulář ke stažení

 

Ceník výkonů nehrazených ZP z veřejného zdravotního pojištění (platnost od 1.1. 2018)

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
k  řízení motorových vozidel
500,- Kč
Zdravotní prohlídka před nástupem do zaměstnání
(pouze pro rizikovou kategorii 1)
500,- Kč
Aplikace očkovací látky na žádost pacienta (nepovinná očkování).
Cena nebo doplatek na vakcíny částečně hrazené ZP,
dle ceníku ZP v ordinaci, cenu sdělí lékař
200,- Kč
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
(k účasti na zotavovací akci, škole v přírodě a plavání)
200,- Kč
Lékařský posudek o způsobilosti ke vzdělávání
(učiliště, střední škola)
500,- Kč
Vystavení zdravotního průkazu pro práci v potravinářství 100,- Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti pro  sportovní účely 300,- Kč
Lékařské potvrzení před nástupem do mateřské školy 100,- Kč
Vystavení kopie očkovacího průkazu 100,- Kč
Kopie zdravotní dokumentace na žádost pacienta 5,-Kč / 1 strana
Čas lékaře
(strávený při pořizování kopií nebo výpisů na žádost pacienta)
250 Kč / 30 min.
Zavedení náušnic - propíchnutí ušního lalůčku ( 2 vpichy) 400,-Kč
Nastřelení náušnic  
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta
( k různým účelům)
250,- Kč
Vyplnění formuláře ke komerčnímu pojištění 200,- Kč
odběr biologického materiálu na žádost pacienta
(krev, výtěr, apod.- pouze odběr)
100 Kč
Vyplnění formuláře v cizím jazyce 1 strana/ 500,-Kč

Vyšetření pacientů z  EU, Norska, Islandu, Švýcarska
a Lichtenštejnska:

a) při předložení všech nutných dokumentů

b)při nepředložení všech nutných dokumentů


a)úhrada dle smluvní ZP

b)1 bod ZP ČR = 1,12 Kč
Provedení Strep-testu, CRP testu (mimo úhradu ZP), vyšetření Hb, analýza moči (provedená v ordinaci) 100,-Kč
Vyšetření zraku přístrojem PLUSOPTIX 250,-Kč