Vyhledávání

Kontakt

MUDr. Alena Matrasová

U Lékárny 316,
Odolena Voda

283 971 082

a.matrasova@seznam.cz

Ceník výkonů nehrazených ZP z veřejného zdravotního pojištění
(platnost od 1.2. 2015)

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
k  řízení motorových vozidel
400 Kč
Aplikace očkovací látky na žádost pacienta (nepovinná očkování) 200 Kč
Cena nebo doplatek na vakcíny částečně hrazené ZP
(Prevenar 13, Silgard) dle ceníku ZP v ordinaci cenu sdělí lékař
 
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
(k účasti na zotavovací akci, škole v přírodě a plavání)
100 Kč
Lékařský posudek o způsobilosti ke vzdělávání (učiliště, střední škola)
  •  jeden obor
  • každý další obor
400 Kč
100 Kč
Vystavení zdravotního průkazu pro práci v potravinářství 100 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti pro  sportovní účely 250 Kč
Lékařské potvrzení před nástupem do mateřské školy 100 Kč
Vystavení kopie očkovacího průkazu 100 Kč
Kopie zdravotní dokumentace na žádost pacienta 2 Kč / 1 strana
Čas lékaře (strávený při pořizování kopií nebo výpisů na žádost pacienta) 250 Kč / 30 min.
Zavedení náušnic - propíchnutí ušního lalůčku ( 2 vpichy) 300 Kč

Lékařské potvrzení o zdravotním stavu  na žádost pacienta
pro různé účely (dle zdravotní dokumentace, bez vyšetření pacienta)

100 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta
( k různým účelům)
250 Kč
Vyplnění formuláře ke komerčnímu pojištění 200 Kč
odběr biologického materiálu na žádost pacienta
(krev, výtěr, apod.- pouze odběr)
100 Kč
Vyplnění formuláře v cizím jazyce 1 strana/ 500 Kč

Vyšetření pacientů z  EU, Norska, Islandu, Švýcarska
a Lichtenštejnska

  • při předložení všech nutných dokumentů
  • při nepředložení všech nutných dokumentů


úhrada dle smluvní ZP
1 bod ZP ČR = 1,10 Kč
Vyšetření cizinců  (mimo EU, Norska, Islandu, Švýcarska
 a Lichtenštejnska)
  • první vyšetření, preventivní prohlídka
  • kontrolní vyšetření


500 Kč
250 Kč
Provedení Strep-testu, CRP testu (mimo úhradu ZP), vyšetření Hb, analýza moči (provedená v ordinaci) 100 Kč
Stanovení hladiny cholesterolu (provedené v ordinaci) 200 Kč